KALENDARZ

polowań zbiorowych K.Ł. „CYRANKA” w Złotoryi, na sezon 2018/2019

l.p.

Nr obwodu, leśnictwo

Data polowania

Rodzaj zwierzyny

Prowadzący polowanie

Miejsce zbiórki -

godz. 8ºº

uwagi

1

151 

Olszanica

28.10.2018 niedziela

jeleń - łania, cielak,

dziki, drapieżniki

Sokalski Jan

Jurków

leśniczówka

 

2

181 

Czaple

03.11.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Zatorski Henryk

godz. 7ºº

Pielgrzymka

Msza Hubertowska

3

181

Proboszczów

11.11.2018

niedziela

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Twardowski Wiesław

Ostrzyca

parking

 

4

181  

Czaple

17.11.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Piłat Marcin

Pieszków  

sektor 3A

 

5

151

Olszanica

24.11.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Windysz Eugeniusz

Jurków

leśniczówka

POLOWANIE DEWIZOWE

6

181

Czaple

25.11.2018

niedziela

jeleń -byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Rudzicki Andrzej

Bielanka

parking sektor 4A

POLOWANIE DEWIZOWE

7

151

Olszanica

01.12.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Kręcichwost Edward

Jurków

leśniczówka

POLOWANIE DEWIZOWE

8

181

Proboszczów

08.12.2018

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Twardowski Marcin

Zielonki 

pod dębami

 

9

181

Czaple

16.12.2018

niedziela

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Śliwowski Norbert

Nowe Łąki 

obelisk

 

10

151

Olszanica

22.12.2018

sobota

jeleń -byk, łania, cielak

dziki drapieżniki

Śliwowski Ryszard

Jurków

7 dróg

 

11

181

Czaple

24.12.2018

poniedział.

jeleń -byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Hajduk Andrzej

Czaple  - Stanica

„Pod Brzózkami”

WIGILIJNE

12

181

Proboszczów

30.12.2018

niedziela

jeleń -byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Rudzicki Andrzej

Zieloni

pod dębami

 

13

151

Olszanica

06.01.2019

niedziela

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Maliniak Dawid

Jurków

leśniczówka

 

14

181

Czaple

12.01.2019

sobota

jeleń - byk, łania, cielak

dziki, drapieżniki

Kręcichwost Edward

Czaple - sekt 4A

parking śródleśny

 

15

181

Proboszczów

20.01.2019

niedziela

jeleń - byk, cielak

dziki, drapieżniki

Rudzicki Andrzej

Ostrzyca

parking

 

16

181

Czaple

26.01.2019

sobota

jeleń - byk, cielak

dziki, drapieżniki

Zatorski Henryk

Czaple – Stanica

„Pod Brzózkami”

 

Łowczy                                                                 Prezes

Henryk Zatorski                                                 Ryszard Bukowski

 

Informacje dla myśliwych:

  1. Myśliwy – uczestnik polowania, ma obowiązek powiadomienia prowadzącego dane  polowanie, o zaproszeniu na polowanie gościa (myśliwego) na jeden dzień przedpolowaniem.
  1. Obowiązkiem myśliwego który pozyskał zwierzynę, jest dostarczenie jejna pokot, a następnie do punktu skupu.