Kol. Edward Kręcichwost członek K.Ł. „CYRANKA” w Złotoryi opracował pracę tematyczną p.t.:

 

„GWARA MYŚLIWSKA I TERMINOLOGIA ŁOWIECKA UŻYWANA  DAWNIEJ I DZIŚ.” w czterech tomach.

 

Na opracowanie poświęcił kila lat.

W I tomie zostało zamieszczone przesłanie do czytelników

 wstep

Tom I

1a

1b

Tom II

2a

2b

Tom III

3a

3b

Tom IV

4a

4b

 

19 marca 2017r - Złotoryjski Ośrodek Kultury.

 5

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy Kol. Józef Mokrzycki dekoruje
Kol. Edwarda Kręcichwosta odznaczeniem „Zasłużony dla Łowiectwa Legnickiego”

 6

Moment po dekoracji: od lewej Kol Ryszard Śliwowski członek ZO PZŁ,
Kol. Edward Kręcichwost, Kol. Kazimierz Niklewicz członek ORŁ i Kol. Józef Mokrzycki prezes ORŁ w Legnicy.